Времетраење: 2014–2015 г.

Финансиер: Европска Унија, Национална програма на ИПА за Македонија

Партнери: „Арт Поинт – Гумно“ (с. Слоештица), Грашница (Охрид), Центар за едукација и развој (с. Теарце), ПК „Љуботен“ (Тетово)

Цел на проектот: Зајакнување на капацитетите на националните и локалните граѓански организации преку вклучување на македонските граѓани како волонтери за заштита на природата, преземање акции кои би придонеле кон спроведување на регулативите на ЕУ за зачувување на мрежата Натура 2000.

Лице за контакт: Наталија Меловска angelova@mes.org.mk

Проектни активности

Воведна работилница за третото продолжение на проектот „Поврзување на луѓето со природата“

Македонското еколошко друштво во соработка со Plantlife, невладина организација од Велика Британија и Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN) продолжи со реализација на проектот со [...]

Спој на природа и уметност

Неколку уметници од Гевгелија, Струмица, Скопје и Дојран волонтерски учествуваа на отворениот настан во саботата што се одржа во градскиот парк во Стар Дојран. Користејќи го Дојранското Езеро, а [...]

Одбележување на 18 мај, меѓународен ден за заштита на дивите растенија

Во рамките на проектот Поврзување на луѓето со природата МЕД го одбележа 18 мај, меѓународен ден за заштита на растенијата или познат како Plants Fascination Day. Неколку земји од светот го [...]

Членовите на ПК Љуботен во соработка со МЕД поставија информативни табли на Шара

Планинарскиот клуб „Љуботен“ како еден од локалните партнери во проектот раководен од МЕД „Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија“ [...]

Отворање на првата стрип изложба во МКЦ во Битола

Во рамките на проектот Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија на 7 мај 2015 година беше отворена првата стрип изложба во Младинскиот [...]

Го славиме првиот ден од пролетта со отворање на изложбата „Дивите билки од мојот крај“

Во сабота, 21ви март„ со почеток во 12:00 часот (на пладне), во галеријата на домот на културата „Григор Прчичев“ во Охрид, ќе биде отворена изложбата: „ДИВИТЕ БИЛКИ ОД МОЈОТ КРАЈ“. Се работи за [...]

Едукативен еколошки камп – Пелистер 2014

Членовите на Еко клубот во Младинскиот Културен Центар (МКЦ) Битола имаа шанса да учествуваат на првиот Едукативен еколошки камп одржан на Пелистер во периодот од 12 до 14 септември.  Кампот беше [...]

Дивите билки од мојот крај – изложба на учениците од подрачјето на Илинска-Плакенска Планина

Изложбата „Дивите билки од мојот крај“ во организација на Арт Поинт Гумно беше отворена во Слоештица во рамките на проектот „Поврзување на луѓето со природата“. Автори на уметничките дела се [...]

Планинарско-ботаничка тура Лешница – промоција на флората на Шар Планина

Македонското еколошко друштво (МЕД) во соработка со  Планинарскиот клуб „Љуботен“ од Тетово го одржа првиот настан за промоција на Значајното растително подрачје Шар Планина како дел од проектот [...]

Осогово на дланка во селото на штрковите

Се одржа првиот настан од проектот “Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија” кој Македонското еколошко друштво (МЕД) го спроведува во [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search