Членовите на ПК Љуботен во соработка со МЕД поставија информативни табли на Шара

Планинарскиот клуб „Љуботен“ како еден од локалните партнери во проектот раководен од МЕД „Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија“ [...]

Проширување на знаењата за балканскиот рис на деца од неколку основни училишта во Националниот парк Маврово

МЕД во соработка со наставниот кадар на основните училишта од Маврови Анови, Ростуше, Требиште и Велебрдо, спроведе едукативни активности поврзани балканскиот рис. Целта на активностите беше да [...]

Работилница за имплементација на проекти

Во склоп на активностите за јакнење на капацитетите на локалните партнерски организации на МЕД од подрачјето на Илинска и Плакенска Планина, беше спроведена еднодневна работилница за [...]

Спроведено 4-то систематско истражување со фото замки во НП Маврово

Годинава, во периодот 15 март – 13 мај 2015, МЕД во соработка со националниот парк „Маврово‘‘ го спроведе 4то систематско истражување со фото замки на територијата на паркот. Главна цел на [...]

Кампања FUTUREISCLEAN

Македонското еколошко друштво се приклучи кон меѓународната кампања FUTUREISCLEAN, која се заснова на идејата за користење на алтернативни, чисти видови на енергија, првенствено сончевата. На [...]