Едукативна посета на Пешна

Бескрајно сме благодарни на професорката Билјана Гичевски која денеска ја предводеше едукативната посета на пештерата Пешна, која МЕД ја организираше за своите членови. Присутните научија многу [...]

Мали грантови (2024)

Во текот на 2024 година се очекува да се реализирани седум истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Средни грантови (2024)

Во текот на 2024 и 2025 година треба да се реализираат пет истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Иницијатива за северни шуми: Анализа на социо-економската состојба во областа Буковиќ

Како дел од Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“, беше спроведено теренско истражување за социо-економската состојба во областа Буковиќ. E.C.O со [...]

Мрежата за искуствено учење ги приближува природните науки и практичните наставни активности до учениците и наставниците

Македонското еколошко друштво, Ботаничката градина Скопје, Хидробиолошкиот завод Охрид, Едукативниот центар Негрево, Народна техника, Националниот парк Галичица и од неодамна, Биотехнолошката [...]

Благодарение на Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, Македонија има 11 нови млади научници

Единаесет млади научници како дел од Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, успешно спроведоа 11 научно истражувачки проекти. Станува збор за проекти кои се занимаваат со [...]

Натпревар за фотографии од водоземци и влекачи за календарот на Македонско еколошко друштво 2025

  Периодот за учество на овој натпревар е од 3 април 2024 година до 10 октомври 2024 година. Какви фотографии може да учествуваат За да бидат прифатени во натпреварот фотографиите мора да [...]

УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
АГРОЕКОЛОГИЈА
ПОЛИТИКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
ГИС АНАЛИТИКА И УПРАВУВАЊЕ СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И ЕКОСИСТЕМИ
Луѓето и природата
ПРОУЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПТИЦИ
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДИВИ ВИДОВИ
ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА

Партнерства и членства

partner-resized
iucn
ceeweblogo_pantone575
green-belt-logo
eef-resized

Start typing and press Enter to search