Благодарение на Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, Македонија има 11 нови млади научници

Единаесет млади научници како дел од Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, успешно спроведоа 11 научно истражувачки проекти. Станува збор за проекти кои се занимаваат со [...]

Натпревар за фотографии од водоземци и влекачи за календарот на Македонско еколошко друштво 2025

  Периодот за учество на овој натпревар е од 3 април 2024 година до 10 октомври 2024 година. Какви фотографии може да учествуваат За да бидат прифатени во натпреварот фотографиите мора да [...]

Да зборуваме повеќе за животната средина во време на растечка еколошка криза

Македонија е загрозена од различни загадувачи. Загадувањето на воздухот е едно од највисоките во Европа, големата количина на отпад не се рециклира, се влошува квалитетот на водите, има [...]

Возобновување на шумите во Северна Македонија и Албанија

Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“ – проект на Шведската поштенска фондација, за возобновување на шумите има за цел да придонесе за возобновувањето [...]

Работилница за валидирање на податоците за обновување на шумите во областа Буковиќ

Македонското еколошко друштво, на 20 март 2024 година, во Маврово ја одржа втората работилница од проектот „Иницијатива за Северни Шуми: Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија“. [...]

Мрежата за искуствено учење одржа настан во Градскиот парк

Мрежата за искуствено учење која ја спроведува Македонско еколошко друштво, на првиот ден на пролетта одржа настан во Градскиот парк во Скопје. На настанот присутни беа ученици од основните и [...]

ОСАМЕНИОТ СОМ

Пишува проф. д-р Маја Јорданова Сомот со своите мустаќи, долгото и масивно тело, е една од најкарактеристичните риби во мирните слатководни води. Кога ќе речете сом, кај нас се подразбира [...]

Мониторинг на реткото растение Astragalus physocalyx

Во текот на 2023 здружението ПОЛИМАТ 13 во рамките на проектот „Градење на локалните капацитети за управување со ЗРП Богданци“ финансиран од CEPF, спроведе мониторинг на растението Astragalus [...]

Средни грантови (2022-2023)

Во текот на 2022 и 2023 година беа реализирани два истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките резимеа на [...]

Мали грантови (2023)

Во текот на 2023 година беа реализирани десет истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките резимеа на [...]