Иницијатива за северни шуми: Ревитализација на шумите во Северна Македонија и Албанија

  Финансиер: Фондација на шведската поштенска лотарија Координатор: IUCN ECARO Партнерски организации: МЕД и PPNEA  Цел на програмата: Спречување на понатамошното губење на шумите преку [...]

Дивата страна на Преспа – почна серија на настани

Канцеларијата на МЕД во Преспа организира серија предавања насловени како „Дивата страна на Преспа“. Целта на кусите презентации е да се запознаат заинтересираните (особено локалното население и [...]

Средношколците од Осогово и Малешево се запознаа со ComMod симулацијата како интерактивен пристап за еколошка едукација

Во Едукативниот центар за зачувување на природата во с. Негрево, Пехчево на 9 и 12 октомври Македонско еколошко друштво во соработка со Едукативниот центар организираше работилница за [...]