Зборник од 5 Конгрес на еколозите (2017)

Зборник од 4 Конгрес на еколозите (2013)

Зборник од 3 Конгрес на еколозите (2007)

Книга на апстракти од 3 Конгрес на еколозите (2007)

Зборник од 2 Конгрес на еколозите (2004)

Зборник: Одржлив развој на Преспанскиот регион (2000)

Зборник од 1 Конгрес на еколозите (1998)

Книга на пленарни реферати од 1 Конгрес (1998)

Националните паркови на Балканскиот Полуостров и … (1996)

Мониторинг на животната средина во Македонија (1994)

Екологија на цврстиот комунален смет (1994)

Start typing and press Enter to search