Ова научно списание објавува оригинални научни трудови од сите аспекти на екологијата и науката за животната средина.

Првиот том од списанието беше публикуван во 1993 година. Од 1 јануари 2012 година, почнувајќи од 14 том, списанието „Екологија и заштита на животната средина” е преименувано во „Macedonian Journal of Ecology and Environment (MJEE)“. MJEE обезбедува платформа каде научната фела од регионот и пошироко на меѓународно ниво, може да ги објавува постигнатите резултати и напредок во еколошките и науките за животната средина.

 

Подолу можете да ги погледнете сите изданија:

Том 19, Број 1-2, 2017

Том 18, Број 1-2, 2016

Том 17, Број 1-2, 2015

Том 16, Број 1-2, 2014

Том 15, Број 1-2, 2013

Том 14, Број 1-2, 2012

Том 13, Број 1-2, 2010

Том 12, Број 1-2, 2009

Том 11, Број 1-2, 2008

Том 10, Број 1, 2006-07

Том 9, Број 1-2, 2004-05

Том 8, Број 1-2, 2002-03

Том 7, Број 1-2, 2000-01

Том 6, Број 1-2, 1998-99

Том 5, Број 1, 1997

Том 4, Број 1, 1996

Том 3, Број 1-2, 1995

Том 2, Број 1 – 2, 1994

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.