Средба на членството на МЕД

Средбата на членството на МЕД е претходник на средбите на нашето претседателство и нашето собрание, овој пат нашата средба беше одржана на 10 јануари во МКЦ ресторан. Нашите членови ги поздрави [...]

Годишна средба на членови на МЕД, Скопје 2017

На 20 декември, во Природонаучниот музеј Скопје, беше одржана годишна средба на членовите на МЕД. На средбата беа обележани 45 години од постоењето на нашата организација. Во текот на средбата [...]

Годишна средба на членови на МЕД, Пониква 2015

На Пониква на 16 мај 2015 година, беше организирана средба на членовите на Македонското еколошко друштво. Членовите за време на средбата беа запознаени со актуелните активности и новости на [...]

Годишна средба на членовите на МЕД, Пехчево 2012

Членовите на Македонско еколошко друштво се собраа на годишна средба, која се одржа во Пехчево на 7 октомври 2012 година. Околу триесетина членови беа присутни и учествуваа во дискусија која беше [...]