На Пониква на 16 мај 2015 година, беше организирана средба на членовите на Македонското еколошко друштво.

Членовите за време на средбата беа запознаени со актуелните активности и новости на друштвото, а особено со оние кои МЕД ги спроведува на Осоговските Планини.

Во рамки на средбата, беше организирана и  посета на поставената едукативна „Патека на клукајдрвчето“.


Start typing and press Enter to search