Времетраење: 2015–2016 г.

Финансиер: Фондација MАВА и Орнитолошко друштво на Швајцарија

Цел на проектот: Да се продолжи со собирање квантитативни податоци за гнездечката фауна во Македонија со цел да се придонесе кон изготвување Атлас на птици гнездилки на Европа и да се зајакнат капацитетите на МЕД за истражување и зачувување на птиците. Дополнително, целта е и да се обучи новата генерација на истражувачи на птици во Македонија.

Лице за контакт: Данка Узунова uzunova@mes.org.mk

Проектни активности

Објавен нов Европски Атлас на птици гнездилки

Најинтересни факти: Европскиот совет за попис на птици (EBCC) го објави вториот Европски атлас на птици гнездилки, кој е значајно достигнување за биолошката разновидност во Европа Значајната [...]

Спроведен тренинг за Атлас на птици гнездилки за сезона 2016 година

Волонтери и поддржувачи на МЕД учествуваа во обуката за Атлас на птици гнездилки која се одржа на 24 април во с.Побожје, Скопска Црна Гора. Целта на обуката е што повеќе луѓе да се запознаат со [...]

Орнитолозите од Европа се собраа во Микулов (Чешка)

Во организација на Чешкото орнитолошко друштво (www.birdlife.cz), Кралското друштво за заштита на птиците (www.rspb.org.uk) и BirdLife International (www.birdlige.org)  во периодот од 6-10 [...]

Start typing and press Enter to search