Едукативни и информативни материјали поврзани со истражувањата на мршојадците

Постер за илегално труење на диви животни Лекции за египетскиот мршојадец (сите наслови се линкови до лекциите, кликнете на нив): Добар тим Приказна за египетскиот мршојадец Проблемите на [...]

Избрани шесте грантисти кои ќе решаваат локални проблеми за заштита на животната средина

Заедно со Институтот за комуникациски студии (ИКС) ги избравме шесте граѓански организации кои во партнерство со средни училишта од регионите со заштитени подрачја (Пелагонија, Охрид, Струмица, [...]

ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ВО ВОЗДУХ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ – Ивона Софрониевска

Според извештајот на Европската агенција за животна средина (ЕЕА) последиците од аерозагадувањето претставуваат најголема еколошка опасност по здравјето во нашата држава, односно има 120 смртни [...]

ВАДИВОДА – Христина Наумовска

ВАлоризација на ДИjатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (Вадивода) Изобилството на водни живеалишта во Демирхисарскиот регион води кон желбата за проучување на [...]

Распространување и конзервациски статус на реликтниот папрат Ophioglossum vulgatum на планината Кожуф – Ана Варелова

При овој чекор од проектот се соочивме со предизвици, за чие надминување беше потребно многу учење и  теренска работа, меѓутоа со одлична тимска соработка, го постигнавме посакуваниот резултат. [...]

Од Витачево до Блискиот Исток: Патувањeто на еден белоглав мршојадец

Белоглавите мршојадци се едни од најпрепознатливите птици кои живеат во Македонија, но нивниот опстанок зависи од многу држави бидејќи тие прелетуваат илјадници километри пред да свијат гнездо. [...]

Нов проект „Одржлива иднина за БиоНет“

Проектот „Одржлива иднина за БиоНет“ е нов проект во кој МЕД е вклучен во партнерство со Центарот за животната средина од Босна и Херцеговина, ППНЕА од Албанија и Финч од Косово a којшто ќе се [...]

Успешен прв состанок во рамки на новиот проект БалканДетокс LIFE

Иако немаше можност за партнерите и чинителите да се сретнат во живо на првиот состанок за проектот БалканДетокс LIFE, со задоволство сакаме да ве известиме дека состанокот беше сепак успешен и [...]

Објавен нов Европски Атлас на птици гнездилки

Најинтересни факти: Европскиот совет за попис на птици (EBCC) го објави вториот Европски атлас на птици гнездилки, кој е значајно достигнување за биолошката разновидност во Европа Значајната [...]

Прашалник за членство во МЕД

Сакаме да го слушнеме вашето мислење! Одвојте 5 минути и пополнете ја нашата анкета ТУКА!