Одбележување на 18 мај, меѓународен ден за заштита на дивите растенија

Во рамките на проектот Поврзување на луѓето со природата МЕД го одбележа 18 мај, меѓународен ден за заштита на растенијата или познат како Plants Fascination Day. Неколку земји од светот го [...]

Работилница за мониторинг на крупни ѕверови на Осоговските Планини, април 2016

На 11.04 и 12.04.2016 во рамки на проектот „Поддржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осогово“ беше одржана Работилница за мониторинг на крупни цицачи на Осоговските Планини. [...]

Спроведен тренинг за Атлас на птици гнездилки за сезона 2016 година

Волонтери и поддржувачи на МЕД учествуваа во обуката за Атлас на птици гнездилки која се одржа на 24 април во с.Побожје, Скопска Црна Гора. Целта на обуката е што повеќе луѓе да се запознаат со [...]