My account

Basket

Кон наплата

Историја

Петти конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид 2016 година

МЕД го одржа 5. Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, во периодот 19–22 октомври 2016 година во Охрид. На овој собир присуствуваа повеќе од 300 учесници и гости од 13 држави [...]