Времетраење: 2017–2019 г.

Финансиер: Полската национална агенција за Еразмус+

Партнер: ОТОП – Полска, СОС – Словачка, ЦСО – Чешка, СЕО – Шпанија и БВИ – Ирска

Цел на проектот: Да придонесе кон подобрување на еколошкото образование на најмладите ученици (градинка до петто одделение) со цел да се развијат интерес и врска со природата. Проектот ќе обезбеди иновативни и релевантни наставни материјали за воспитувачи и наставници, како и поддршка за нивното вклучување во постоечките наставни планови.

Лице за контакт: Ксенија Путилин putilin@mes.org.mk

Проектни Активности

Едукативниот пакет за птици достапен и за воспитувачите од детските градинки од Општина Гевгелија

Македонското еколошко друштво (МЕД) продолжи со обуки по завршениот проект „Природата овозможува подобар живот“ што го спроведуваше во соработка со пет еколошки невладини организации од Европа, а [...]

Обука за едукативниот пакет за птици во градинката „Мајски цвет“ во Скопје

Македонско еколошко друштво на 26 октомври во градинката „Мајски цвет“ одржа еднодневна обука со воспитувачите и стручниот кадар на градинката за едукативниот пакет за природа и птици изработен [...]

50 воспитувачи и наставници од Македонија се запознаа со едукативниот пакет за природа и птици

Македонското еколошко друштво во рамки на проектот „Природата овозможува подобар живот“ што го спроведува во соработка со пет еколошки невладини организации од Европа, а е финансиран од [...]

Едукативниот пакет „Птиците и природата“ достапен на македонски јазик за сите наставници и воспитувачи

Македонско еколошко друштво во рамки на проектот „Природата овозможува подобар живот“ што го спроведува во соработка со пет еколошки невладини организации од Европа, а е финансиран од програмата [...]

Подготовки за нови едукативни материјали за птиците преселници

Како што наближува работилницата на која 10 македонски едукатори ќе се обучуваат да користат современи интерактивни образовни материјали сакаме да ви ја најавиме и мобилната апликација преку која [...]

Еразмус+ и птиците нè поврзуваат

Македонското еколошко друштво заедно до пет Европски еколошки организации и Универзитетот од Гданск, Полска го започна проектот „Зголемување на можностите на наставниците и учениците за подобар [...]

 

 

Start typing and press Enter to search