МАЛ ГРАНТ – ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ „Д-Р ЉУПЧО МЕЛОВСКИ“ 2022

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 26 години (на 31.01.2022). Предложениот буџет на еден проект не смее да надмине 73 000.00 денари. Краен рок за поднесување на [...]

Среден грант – Програма за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ 2022

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 30 години (на 31.01.2022). Апликантот треба успешно да реализирал мал грант од оваа програма, или да имал истакната улога во [...]

тест

цв џцвџцвцв

Светски ден на птиците преселници и светски ден на ментално здравје – како се поврзани?

Дали птичарeњето навистина може да го подобри нашето ментално здравје? Науката вели да! Сите знаеме дека поминувањето време во природа е пријатно, но има се повеќе докази дека дивиот свет – [...]

Планинарска тура на Јабланица

Локалното население ја препознава потребата за заштита на Јабланица На 19 септември во соработка со Фондацијата „Фридрих Еберт“ од Скопје организиравме планинарска тура на Јабланица наречена „По [...]

Започна проектот „Одржлива иднина за регионот Шара/Кораб-Коритник“

„Одржлива иднина за регионот Шара/Кораб-Коритник“ е нов проект којшто МЕД го започна во април 2021 година а ќе се спроведува до септември 2023 година. Главен фокус на проектот е локалното [...]

Презентации од Работилницата за Геодиверзитет и биодиверзитет во заштитени подрачја

Систем на заштитени подрачја во Македонија Биолошката разновидност на НП Пелистер  Геодиверзитет на НП Пелистер  Биолошката разновидност на ЗП Осогово Геодиверзитет на ЗП Осогово Споменик на [...]

Завршни работилници за шуми со високи природни вредности

За да учествувате на една од работилниците за шуми со високи природни вредности Ве молиме да го пополните следниот формулар: