Работилница за наставници – Геодиверзитетот и биодиверзитетот на заштитените подрачја во Македонија

Доколку сакате да учествувате на Работилницата за наставници – Геодиверзитетот и биодиверзитетот на заштитените подрачја во Македонија Ве молиме да го пополните формуларот:   [...]

Пропатувајте низ пределите на Шар Планина, Кораб и Коритник

          Објавена е брошурата за традиционално овчарство во регионот Шара, Кораб и Коритник. Оваа брошура ве носи на истражување низ пределите каде опстојува [...]

Не е сѐ фламинга и штркови!

Годината која измина беше, во најмала рака, чудна. Еден добар начин на кој беше чудна е бројот на ретки птици кои беа забележани низ Македонија. Иако ние од во МЕД истражувањата ги правиме по [...]

Среден грант

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 30 години (на 31.01.2021). Апликантот треба успешно да реализирал мал грант од оваа програма, или да имал истакната улога во [...]

Мал грант

Критериуми за аплицирање Апликантот не треба да биде постар од 26 години (на 31.01.2021). Предложениот буџет на еден проект не смее да надмине 73.000,00 денари. Ќе бидат одобрени до 8 проекти. [...]

Едукативни и информативни материјали поврзани со истражувањата на мршојадците

Постер за илегално труење на диви животни Лекции за египетскиот мршојадец (сите наслови се линкови до лекциите, кликнете на нив): Добар тим Приказна за египетскиот мршојадец Проблемите на [...]

ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА) – Христина Наумовска

Научно-истражувачката работа сама по себе носи возбудливи и интересни аспекти, како од теренските активности така и од лабораторискиот дел. Теренските истражувања на Демирихисарскиот регион [...]

Лекција 3 – Пролетна преселба

Пролетната преселба на птиците е во пол ек! Таа ќе трае до крајот на мај а тоа значи дека секој ден над нашите глави прелетуваат илјадници неверојатни птици. Некои од нив ќе слетаат тука и ќе [...]