Програма за искуствено учење за квалитет на воздух на Mрежата за искуствено учење

Развојот на образовна програма за загадување на воздухот во Северна Македонија, е во согласност со иницијативата на УНИЦЕФ, да се обезбеди пристап за сите деца, промовирајќи партиципативно учење [...]

Програма за искуствено учење за квалитет на воздух на Mрежата за искуствено учење

Развојот на образовна програма за загадување на воздухот во Северна Македонија, е во согласност со иницијативата на УНИЦЕФ, да се обезбеди пристап за сите деца, промовирајќи партиципативно учење [...]

Повик за ангажирање на експерт за просторно планирање

Македонското еколошко друштво, во склоп на проектот „Подобрување на поврзаноста кај Балканскиот зелен појас“, објавува повик за ангажирање на експерт за просторно планирање, којшто ќе биде [...]

Започна процесот за ископ на линдан од Охис

Поставена метална конструкција и безбедносен шатор во кој ќе се врши ископ на линданот и неговите изомери од малата депонија во ОХИС 07.03.2022 година, Скопје – Во периодот јануари-февруари [...]

Фондацијата ДБУ објавува конкурс за истражувачки престој во Германија

Скопје, 18 февруари 2022г. –  Германската фондација за животна средина (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) објавува отворен конкурс за стажирање или истражувачки престој од 6 до 12 месеци во [...]

МАЛ ГРАНТ – ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ „Д-Р ЉУПЧО МЕЛОВСКИ“ 2022

Ви ги претставуваме одобрените проекти во категоријата на мали грантови при програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски” за 2022ра година. Се надеваме дека проектите во оваа [...]

Среден грант – Програма за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ 2022

Ви ги претставуваме одобрените проекти во категоријата на средни грантови при програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски” за 2022ра година. Се надеваме дека проектите во оваа [...]