Времетраење: 2015–2018 г.

Финансиер: Германска федерална фондација за животна средина (ДБУ) и Франкфуртско зоолошко друштво (ФЗС).

Партнер: Бугарската фондација за биолошка разновидност и Еуронатур од Германија.

Цел на проектот: Зачувување на биолошката разновидност со заеднички напори на локалното население, промовирање на одржливи практики на искористување на природните ресурси и биолошка разновидност.

Лице за контакт: Деспина Китанова kitanova@mes.org.mk

Проектни активности

Летоци за велосипедски патеки на Осоговски Планини

Во рамките на проектот „Одржлива иднина за лугето и природата на Осогово“, како резултат на компонентата за развој на одржлив туризам во регионот беа изработени три летоци за велосипески патеки. [...]

Годишна средба на членовите вклучени во мониторингот на диви животни на Осогово

На средбата беа претставени резултатите од актуелниот мониторинг на Осогово и разгледана е Стратегијата на мониторинг мрежа за диви животни на Осогово. Соработка на МЕД и локалните партнери [...]

Работилница за мониторинг на крупни месојади

Во рамки на проектот „Поддржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осогово“ беше одржана еднодневна работилница за мониторинг на крупни месојади и нивниот плен. На обуката присуствуваа [...]

Start typing and press Enter to search