Времетраење: 2015-2017

Финансиер: Германската федерална фондација за животна средина (DBU)

Партнери: Фондација Еуронатур од Германија

Цел на проектот: Да се придонесе кон промоција на позитивните практики за oдржливо користење на природните ресурси во шест општини долж Шар Планина. Активно вклучување на локалните чинители во иницијативата за прогласување на Шар Планина за национален парк.

Лице за контакт:  Фросина Пандурска-Драмиќанин pandurska@mes.org.mk

Проектни активности

Завршна конференција на проектот за „Зачувување на биолошката разновидност преку одржливо искористување на ресурсите на Шар Планина“

Повеќе од 80 учесници од Македонија и регионот на Шар Планина учествуваа на 11 мај на завршната конференција на проектот за зачувување на биолошката разновидност на Шар Планина што го спроведува [...]

83 отсто од локалното население сака Шар Планина да стане Национален парк

83% од локалното население коешто живее во општините долж Шар Планина сака планината да биде прогласена за национален парк, ова е резултат од спроведеното истражување за утврдување на свесноста [...]

Шар Планина заслужува поголема заштита

Платформата „Пријателите на Шара“ во соработка со Македонско еколошко друштво и Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа на 25 март во Општина Драгаш, [...]

Промовирана платформата „Пријателите на Шара“

На 26ти септември во Тетово се одржа промотивен настан за новоформираната платформа „Пријателите на Шара“ со настап на две музички групи од Тетово. Оваа неформална платформа е составена од [...]

Шар Планина заслужува да биде национален парк но локалното население треба соодветно да се информира за бенефитите од идно заштитено подрачје

Македонското еколошко друштво во соработка со Институтот за развој на заедницата од Тетово организираше трибина по повод повторно актуелната иницијатива за прогласување на Шар Планина за [...]

Start typing and press Enter to search