Зимскиот цензус на водни птици – пример за граѓанска поддршка на науката

Тринаесет години по ред, во викендот на 15 и 16 јануари 2022 г., вработени и волонтери од МЕД спроведоа броење на птици на трите природни езера во Македонија, вклучувајќи ги околните акумулации и [...]