Успешно го спроведовме среднозимскиот цензус на водни птици за 2023 година! Овој пат имавме големи и мотивирани тимови т.е. 23 ентузијасти и професионалци од МЕД, вработени во Националниот парк „Галичица“, Парк на природа „Езерани“ и претставници на ПОНТ. Големите тимови ни овозможија подетално собирање на информации, побрзо движење на теренот и повеќе возбудливи размени на информации за видените птици и доживувања.

Поделни во четри тима можевме да ги покриеме Езерото Младост, Мантово, Преспанско, Охридско, Дојранско,Паљурци, Вардарски рид и Ѓол Богородица.  На сите локации имаше помал број птици од просечно и помал диверзитет на видови. Сепак, имаше и возбудливи моменти како здогледувањето на долгоопашестата патка (Clangula hyemalis) на Охридско Езеро што е само трет запис за Македонија, бел нуркач (Mergellus albellus) на Дојранско Езеро кој ретко е присутен и белите штркови крај Охридското Езеро кои се неочекувана, но се почеста појава на презимувачки штркови. Најброен вид на цензусот, како и најчесто е лиската (Fulica atra), следена од цуцулестите нуркачи (Podiceps cristatus) на Преспанско и Охридско езеро и езерскиот галеб на Дојранско езеро (Chroicocephalus ridibundus) а беа забележани вкупно околу дваесетина видови на водни птици, вклучувајќи и пеликани, корморани и чапји.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.