Времетраење: 2002–2008 г.

Финансиери: Франкфуртско зоолошко друштво (ФЗС), Фондација за зачувување на мршојадците и дополнителна финансиска поддршка од Европската Комисија, Lush Ltd. и BirdLife International

Цел: Зачувување на мршојадците на Балканскиот Полуостров и соседните подрачја.

Лице за контакт: Данка Узунова uzunova@mes.org.mk

Новости од МЕД

Влажни ливади – Преспа 2023

Оваа година се затвора циклус од четири години, во кој ги истражувавме и анализиравме дел од еколошките карактеристики и особености на влажните ливади во Преспа. Паралелно со истражувачкиот [...]

Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија

Проектот за Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија претставува заеднички напор за соочување со еколошките предизвици, со кои се соочуваат двете земји. Како дел од Фондацијата на [...]

Нов билтен на Програмата за зачувување на балканскиот рис (август 2023)

Повторно обединети за рисот Новите потфати во Програмата за зачувување на балканскиот рис се стратешки напредок во развивање на нови решенија и работење со нови целни групи со истата цел – [...]

Повик за доставување понуди за изведба на фотонапонски систем

За потребите на проектот: „Воспоставување зелена комуна како модел за одржливо користење на ресурсите, зачувување на биодиверзитетот и намалување на влијанието на климатските промени во регионот [...]

Змиите се дел од нашата животна средина

Овој текст е реакција кон скорешни написи кои поттикнуваат паника во врска со присуството на змии во нашата животна средина и обид да ги информираме граѓаните дека голем дел од змиите кои ги [...]

Теренска лабораторија Преспа

Прекугранично искуство во мониторинг на биолошка разновидност и едукација за зачувување на природата „ПРЕСПАНУВАЊЕ“ 07 – 12 август 2023 година, Стење, Северна Македонија Краен рок за аплицирање: [...]

Повик за доставување понуди за метеоролошка станица

За потребите на проектот: „Воспоставување зелена комуна како модел за одржливо користење на ресурсите, зачувување на биодиверзитетот и намалување на влијанието на климатските промени во регионот [...]

Start typing and press Enter to search