Времетраење: 2013–2014 г.

Финансиер: Фондација Аage V. Jensen

Партнери: BirdLife International

Цел на проектот: Публикување извештај насловен како „Состојбата со птиците во Македонија“ со кој се дава осврт на богатството со видови, бројноста, загрозеноста како и заштитата на птиците во Македонија.

Лице за контакт: Ксенија Путилин putilin@mes.org.mk

Проектни активности

Извештај за состојбата со птиците во Македонија

Во рамките на проектот „Состојбата со птиците во светот“, кој е координиран од BirdLife International и со финансиска поддршка на Фондацијата „Aage V. Jensen Charity Foundation“ се изработи и [...]

Работилница: „Состојба на птиците во Македонија“

Во рамките на подготвувањето на студијата и изданието „Состојбата на птиците во Македонија“, финансирано од страна на BirdLife International како дел од програмта „Состојба со птиците во Светот“, [...]

Start typing and press Enter to search