Магазинот Лице в лице за проектните активности на МЕД во Осогово

На Осогово му треба шанса за поголема заштита бидејќи со години наназад природата во овој крај е под голем притисок од страна на човекот. Постои илегална сеча, криволов, незаконски риболов, а [...]

Иницијална работилница за развивање на Акционен план за заштита на балканскиот рис на територијата на НП Маврово

МЕД во соработка со Националниот парк Маврово организираше работилница на која што се разгледа можноста за развивање на Акционен план за заштита на балканскиот рис на територијата на паркот и [...]

Основно истражување за балканскиот рис во Црна Гора и Косово

Основното истражување беше една од главните активности во почетокот на првата фаза од програмата за закрепнување на балканскиот рис. Знаењето на локалното население не само што ни го зголеми и [...]

МЕД како дел од Eco Green Festival во Маврово

Македонското Еколошко Друштво (МЕД) беше дел од Eco Green Festival во Маврово кој се одржа 16-18 август 2013 година. На овој настан МЕД ги презентираше своите проекти со делење на промотивни [...]

Втора обука по проектот Градење на капацитети за НВОи од Косово и Црна Гора

По успешната прва обука во Вевчани во 2012 година, во периодот од 24 до 30 јуни 2013, долината на реката Валбона на планината Проклетие во Албанија ги пречека учесниците од невладините [...]

Годишно собрание на МЕД 2011

The annual meeting of MES took place on 31st January 2011 in the premises of Youth Cultiral Center in Skopje. The amendments of the MES Statute (which are obligatory according to the new law on [...]

Зголемен интерес на организациите од Осоговскиот регион за заеднички активности, во идниот Биосферен резерват!

  На 19.06.2013 година, во Хотел Гратче – Кочани, во рамките на проектот „Прекуграничен Биосферен резерват Осогово“, се одржа работилница за развивање на активности за идниот Биосферен [...]

Одбележување на успешно реализираните мали проекти на Шар Планина

Со учество од над 100 луѓе од полошкиот регион, на 25 мај оваа година на Попова Шапка се одржа завршниот настан на проектот „Промоција на природните вредности на Шар Планина преку едукација за [...]

Извештај за состојбата со птиците во Македонија

Во рамките на проектот „Состојбата со птиците во светот“, кој е координиран од BirdLife International и со финансиска поддршка на Фондацијата „Aage V. Jensen Charity Foundation“ се изработи и [...]

Започнаа истражувања со методот на камера-замки на Осоговските Планини!

Годинава, активностите во рамките на проектот „Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас“, се насочени главно кон аплицирањето за номинација на Осогово како Биосферен Резерват. Покрај овие, [...]