На 19.06.2013 година, во Хотел Гратче – Кочани, во рамките на проектот „Прекуграничен Биосферен резерват Осогово“, се одржа работилница за развивање на активности за идниот Биосферен резерват (БР), на која учествуваа 20 учесници од 11 организации од Кочани, Пробиштип и Македонска Каменица. Целта на работилницата беше невладините организации и здуженија од регионот да бидат навремено запознаени со основните функции на биосферните резервати, за да можат понатаму да се вклучат во креирањето на БР, користејќи ги можностите кои ги нуди, па делувајќи во таа насока и да придонесат за развојот на регионот.

Присутните покажаа посебен интерес за заедничко развивање на идеја/проект, што ќе доведе до зајакнување на веќепостоечката соработка меѓу различните организации, што е од исклучително значење за целиот регион. Во анкетата, која беше спроведена на крајот од работилницата, сите присутни ја поздравија иницијативата за Биосферен резерват на Осогово, позитивно ја оценија работилницата и искажаа потреба за слични вакви работилници.

Start typing and press Enter to search