Иницијатива за северни шуми: Обнова на шумите во Северна Македонија и Албанија

На 6ти септември 2023 година, во НП „Маврово“, МЕД во координација со Регионалната канцеларија на IUCN за Источна Европа и Централна Азија (IUCN ECARO) и соработка со организацијата за заштита и [...]

Пчеларите и сточарите од Шар Планина поддржани со опрема

  Проектите за одржливо пчеларство и сточарство на Шар Планина што ги спроведуваат организациите Центар за едукација и развој и Дива Перуника а се поддржани од проектот „Одржлива иднина за [...]

ПТИЦА НА (ИЗОЛИРАНА) ЖИЦА: Како до сигурни далекуводи за птици?

Птиците се изложени на голем опсег на закани кои се директно предизвикани од човековата активност, а една од тие закани е интеракцијата на птиците со несигурна далекуводна мрежа. Голем број [...]

Инфо сесија за истражувачки престој во Германија на 20 јуни во Скопје

Скопје, 09 јуни 2022г. –  Германската фондација за животна средина (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) на 20 јуни во 12 часот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и [...]

Ја славиме нашата најголема загрозена мачка на Меѓународниот ден на рисот

Подигнувањето на јавната свест за биолошката разновидност е меѓу главните столбови во работата на заштитарите. Многу денови во годината се посветени на бројни засегнати видови и ги има сѐ повеќе. [...]

На денот на Планетата Земја – известуваме за водостој на Преспанското Езеро

Годинава, се радуваме што во рамки на теренските истражувања во Преспа затековме поплавени ливади и полни реки кои се влeваат во езерото. Ваквата состојба, заедно со снежните покривки на [...]

Одржан ифнормативен настан за линданот

Во насока на реализирање на компонентата за подигнување на јавната свест во рамките на  проектот „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на активности за чистење на [...]

1 година по првиот состанок во живо, проектниот тим на BalkanDetox LIFE повторно се сретна на четвртиот партнерски состанок во Сремски Карловци, Србија

Минатата недела во Сремски Карловци, Србија од 4-ти до 6-ти април се одржа четвртиот партнерски состанок за проектот BalkanDetox LIFE. Главните цели на состанокот беа техничкото, финансиското и [...]

Поддршка на иницијативата за обележување на Ден за садење медоносни растенија

Со цел да се подигне свесноста кај сите засегнати чинители за садење на медоносни растенија кои го поддржуваат животот на пчелите и процесот на производство на мед, Словенечкиот пчеларски сојуз [...]

Едукативни предавања за мршојадци и труењето како нивната најголема закана

Ова лето во рамките на проектот Балкан Детокс LIFE организиравме едукативни работилници во Витолиште и Горна Бошава. Фокусот на работилниците беше преостанатата популација на мршојадци во земјата [...]