Поддршка од локалните власти на Струга и Вевчани за идно прекугранично заштитено подрачје Јабланица-Шебеник

Градоначалниците на Струга и Вевчани, како и на општините од Албанија, Либражд, Стеблева, Луник и Рајца ја поддржуваат иницијативата планинскиот масив Јабланица – Шебеник  да се прогласи за [...]

Две работилници во Овче Поле и Пелагонија на тема „Птиците и одржливите земјоделски пракси – преглед на домашни и странски искуства“

Во рамките на проектот „Развој на капацитети за заштита на преселните патишта на птиците во Медитеранот “, организираше две еднодневни работилници на тема „Птиците и одржливите земјоделски пракси [...]

Во подножјето на Осогово – и лично и различно, во селото на штрковите!

Неделата, на 22 јуни 2014 година, во селото на штрковите Чешиново, се одржа уште еден настан за промоција на осоговскиот регион. Ова е продолжение на настанот за промоција на Осогово, кој се [...]

Осогово на дланка во селото на штрковите

Се одржа првиот настан од проектот “Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија” кој Македонското еколошко друштво (МЕД) го спроведува во [...]

Прв промотивен настан на Значајното растително подрачје Осогово

Македонското еколошко друштво (МЕД) во соработка со неколку општини од подножјето на Осогово (Чешиново-Облешево, Кочани и Пробиштип) и локални здруженија на граѓани од пределот  го спроведуваат [...]

Трета работилница за традиционално користење на природни ресурси – пишување и управување со проекти

Македонско еколошко друштво на 3 јуни 2014 година ја организираше Третата работилница за традиционално користење на природни ресурси – подготовка и управување со проекти во Струга. Оваа [...]

Едукативен пикник – „Да се запознаеме со природните вредности на Јабланица“

Македонското еколошко друштво заедно со Локалната агенција за развој на Струга на четврти jуни 2014 година организираше едукативен пикник за најмладите од Општина Струга и Општина Вевчани под [...]

Работилница „Од идеја до успешен проект‘‘

Македонското еколошко друштво, во рамките на проектот “Програма за закрепнување на балканскиот рис” организираше еднодневна работилница-обука на тема “Од идеја до успешен проект”. Работилницата [...]

Македонскиот дел од Осогово сеуште нема забележано мечка или рис

      Во периодот ноември 2013 – април 2014 година, на Осогово беше спроведена уште една сесија од мониторингот на целни видови (крупни цицачи) со методот на поставување фотозамки. Во активноста [...]