Се одржа првиот настан од проектот Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонијакој Македонското еколошко друштво (МЕД) го спроведува во соработка со неколку општини од подножјето на Осогово (Чешиново-Облешево, Кочани и Пробиштип) и локални здруженија на граѓани од пределот.

Start typing and press Enter to search