Светските денови за птици преселници, 2015

МЕД организираше посета на гнезда на штркови кои се поставени на електрични столбови во Јужна и Источна Македонија, со цел да процени дали истите се сигурни и за птиците и за електричната мрежа. [...]

Отворање на првата стрип изложба во МКЦ во Битола

Во рамките на проектот Поврзување на луѓето со природата – зајакнување и вмрежување на граѓанските здруженија во Македонија на 7 мај 2015 година беше отворена првата стрип изложба во Младинскиот [...]

Ден на штркот во Чешиново-Облешево е 6 мај!

Со едукативни игри за преселбата на штрковите и уметничка работилница најмладите од Општината Чешиново-Облешево го славеа штркот на 6 мај. Општината одлучи дека и понатаму овој ден ќе се [...]