Повик за ангажирање на експерт за просторно планирање

Македонското еколошко друштво, во склоп на проектот „Подобрување на поврзаноста кај Балканскиот зелен појас“, објавува повик за ангажирање на експерт за просторно планирање, којшто ќе биде [...]

МЕД подготвен за надзор на ремедијацијата на линдан и HCH во ОХИС

Од 14-ти до 16-ти март 2022 година, МЕД присуствуваше на работилница за надзор на ремедијацијата на линдан и HCH во ОХИС, организирана од Министерството за животна средина и просторно [...]

Првото диво испилено младо на црни мршојадци во Бугарија после 28 години e најдено отруено

Пред околу една седмица нашите колеги од Фондот за дива флора и фауна од Бугарија добија алармантни податоци од преку GPS предавателите закачени на неколку црни мршојадци по што веднаш се упатија [...]

Првиот ден на пролетта на Осогово

Заштитеното подрачје „Осоговски Планини“ во соработка со МЕД го означи денот на пролетта со поставување на туристичко информативни табли на Пониква Кочани 21 март, 2022 – Македонско еколошко [...]

Започна процесот за ископ на линдан од Охис

Поставена метална конструкција и безбедносен шатор во кој ќе се врши ископ на линданот и неговите изомери од малата депонија во ОХИС 07.03.2022 година, Скопје – Во периодот јануари-февруари [...]