Академија за борба против криминални дејства против дивиот свет

Сомнителните случаи на смрт на птици во Андалузија, Шпанија се истражуваат детално, дури и со хеликоптери. Додека ваквите акции за разрешување на криминални дејства против дивиот свет можеби [...]

Претставени првичните препораки за зачувување на шумите со висока природна вредност

Кон крајот на јуни ги одржавме завршните настани по компонентата „Индентификација на шуми со високи природни вредности“, која е дел од СТАР 5 проектот “Постигнување на заштита на биолошката [...]

Општината Кочани наградена од Европскиот зелен појас за зачувување на природата

Во Инфо центарот на Пониква на 17.07.2021 се одржа настан на кој во склоп на иницијативата Европски зелен појас (European green belt) беше доделена награда на Општина Кочани. Оваа општина беше [...]

Презентации од Работилницата за Геодиверзитет и биодиверзитет во заштитени подрачја

Систем на заштитени подрачја во Македонија Биолошката разновидност на НП Пелистер  Геодиверзитет на НП Пелистер  Биолошката разновидност на ЗП Осогово Геодиверзитет на ЗП Осогово Споменик на [...]

Иднината на балканскиот рис е во рацете на децата кои го знаат и сакаат

(11.06.2021) Денеска на Светскиот ден на рисот сакаме да се фокусираме на потребата за едукација на сите ученици од Македонија за екологијата на балканскиот рис и улогата која секој од нас ја има [...]

Македонско непроценливо богатство – генетски диверзитет на грав

Книгата „Македонско непроценливо богатство – генетски диверзитет на грав (Phaseolus sp.)“ ќе ве запознае со светот на гравот: од каде потекнува, како се одомаќинил, колку видови и типови на грав [...]

Завршни работилници за шуми со високи природни вредности

За да учествувате на една од работилниците за шуми со високи природни вредности Ве молиме да го пополните следниот формулар: