Времетраење: 2021 – 2023

Финансиер: Фондација Еуронатур, Германија

Соработници: МЕД и Здружение за зачувување на природата во Албанија (ППНЕА, Албанија)

Цел на програмата: Подобрување на просторното планирање и негова хармонизација со ЕУ легислативата, како и инкорпорирање на Зелената инфраструктура во националната легислатива поврзана со просторно планирање.

Лице за контакт: Александар Стојанов: stojanov@mes.org.mk; Ребека Велјановска: veljanovska@mes.org.mk

Проектни новости

Зелена инфраструктура: што знаеме за неа?

Зелена инфраструктура е стратешки испланирана мрежа на природни и делумно природни подрачја. Со зелената инфраструктура се планира просторот на начин на кој се штити природата и се намалува [...]

Одржана прва работилница за зелената инфраструктура

Правилното планирање на просторот и користењето на земјиштето е од суштинско значење за одржувањето и развојот на зелената инфраструктура и обезбедување на сите придобивки од неа. Со цел да се [...]

Повик за ангажирање на експерт за просторно планирање

Македонското еколошко друштво, во склоп на проектот „Подобрување на поврзаноста кај Балканскиот зелен појас“, објавува повик за ангажирање на експерт за просторно планирање, којшто ќе биде [...]

Start typing and press Enter to search