Објавена новата Црвена листа на загрозени видови птици на IUCN

Црвената листа на загрозени видови на IUCN сега има 361 нови видови на птици кои претходно се сметале за подвидови. Нивниот статус го оцени BirdLife International и дојде до загрижувачкиот [...]

Повик за еколошки летен тренинг камп

Еколошки камп за студенти од 24-30 август 2014г. во НП Јабланица-Шебеник во Албанија Македонско еколошко друштво во рамки на проектот „Подобрување на прекуграничната соработка и развој на [...]

Спроведена обука за сертификација на шуми во Ќустендил

Македонското еколошко друштво заедно со партнерите од Бугарија, Бугарската фондација за биоразнообразие, во рамките на Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас организираше обука за [...]