Студентска котизација за членови на МЕД (92€)

5,666 ден.

Category:

Оваа котизација е наменета за сите учесници на 6-тиот Конгрес на еколози на Република Северна Македонија, со меѓународно учество кои се студенти, постдипломци или докторанди и се членови на МЕД.

Оваа котизација е наменета за сите учесници на 6-тиот Конгрес на еколози на Република Северна Македонија, со меѓународно учество кои се студенти, постдипломци или докторанди и се членови на МЕД.