Во периодот од 24-27 август и 10-13 септември годинава се одржаа два кампа за следење на миграција на птиците на Св. Илија, Илинска Планина и над Ачикот на Дојранско езеро, соодветно.

Dojran migration camp

Dojran migration campНа кампот учествуваа волонтери на МЕД чија задача беше непрекинато да набљудуваат птици кои мигрираат назад кон своите зимски престојувалишта. Од двата кампа беа забележани неколку случаи на миграција на птиците, но без поголем интензитет и бројност.

Оваа активност, годинава беше вклучена како активност во склоп на проектот Развој на капацитети за зачувување на преселните патишта за птици долж Медитеранот – фаза 2, поддржан од фондацијата MAVA и BirdLife International.

Start typing and press Enter to search