Пролетната преселба на птиците е во пол ек! Таа ќе трае до крајот на мај а тоа значи дека секој ден над нашите глави прелетуваат илјадници неверојатни птици. Некои од нив ќе слетаат тука и ќе свијат гнезда а некои само ќе не надлетаат. Денешнава лекција сака да ви помогне да ја разберете оваа неверојатна природна појава.

Симнете ја лекцијата од ТУКА

Како подготовка за оваа лекција можете да го гледате ова видео (на англиски) ТУКА

Повеќе за преселбите тука

Повеќе за некои птици преселници

Start typing and press Enter to search