Времетраење: 2020-2025

Финансиер: Програмата LIFE на Европската Унија

Кофинансиери: Фондацијата за заштита на мршојадци , фондацијата МАВА,Еуронатур, како и од Витли Фонд за заштита на природата, и Фондот за животна средина и снергетска сфикасност.

Координатор на проектот: Фондацијата за заштита на мршојадци

Соработници: МЕД, Албанското орнитолошко друштво, Биом, Друштво за заштита и истражување на птици на Србија, Фонд за дива флора и фауна, Грчко орнитолошко друштво, Орнитолошко друштво НАШЕ Птице и Здружение за заштита на природата во Албанија

Цел на програмата: Да се подигне свесноста и да се зајакнат националните капацитети за борбата против труење на диви животни на Балканот.

Лице за контакт: Арта Старова, starova@mes.org.mk и д-р Методија Велевски, velevski@mes.org.mk

Проектни новости

МЕД учествува на третата обука организирана од „Академијата за криминал против дивиот свет” во Малага, Шпанија

Вкупно пет учесници од различни и релевантни владини институции и организации од земјава учествуваа на третата обука организирана од  Академијата за криминал против дивиот свет, која се одржа [...]

Средба на националната работна група за борба против отрови во рамки на проектот Балкан Детокс LIFE

На 15.03.2023, националната работна група за борба против отрови одржа состанок во рамки на проектот Балкан Детокс LIFE. Групата е неофицијално формирана во 2018, и оттогаш членовите заедно со [...]

Регионална работилница за номадско сточарство и зачувување на мршојадци

Кон крајот на октомври 2022 година ја поддржавме организацијата на регионалната работилница за номадско сточарство и мршојадци. Дел од нашата задача беше да осигуриме дека сите релевантно [...]

Илегалното труење го уништува биодиверзитетот на Балканот додека само 1% од случаите завршуваат на суд

      Илегалната употреба на отровни субстанци во животната средина со цел отстранување на „несакани“ животни го осиромашува биодиверзитетот и претставува закана за јавното здравје [...]

1 година по првиот состанок во живо, проектниот тим на BalkanDetox LIFE повторно се сретна на четвртиот партнерски состанок во Сремски Карловци, Србија

Минатата недела во Сремски Карловци, Србија од 4-ти до 6-ти април се одржа четвртиот партнерски состанок за проектот BalkanDetox LIFE. Главните цели на состанокот беа техничкото, финансиското и [...]

Првото диво испилено младо на црни мршојадци во Бугарија после 28 години e најдено отруено

Пред околу една седмица нашите колеги од Фондот за дива флора и фауна од Бугарија добија алармантни податоци од преку GPS предавателите закачени на неколку црни мршојадци по што веднаш се упатија [...]

Академја за кривични дела против дивиот свет: Напредниот курс ги обучи учесниците од Балканот за истрага на случаи со труење на диви животни

Доколку сакаме ефективно да ги заштитиме загрозените животински видови, борбата со криминалот против дивиот свет е клучна! Жалната вистина е дека луѓето кои стојат зад сериозните кривични како [...]

Во последен момент спасени од труење 18 белоглави мршојадци во Мариово

СООПШТЕНИЕ: (03.12.2021) Изминатата седмица тимот на МЕД доби дојава дека на територијата на село Витолиште во Прилепско Мариово се случило масовно труење на кучиња и дека можеби отровот е сѐ [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search