Дел од мисијата на Македонско еколошко друштво (МЕД) е унапредување на еколошката наука, преку градењето на нови еколошки кадри и капацитети во државата.

Со таа цел МЕД во 2009 и 2010 година имплементираше програма за поддршка на млади еколози, преку доделување на мали грантови. Нејзин иницијатор во 2009 година беше проф. д-р Љупчо Меловски, долгогодишен претседател на МЕД и најверојатно најголемиот поддржувач на свежата еколошка мисла. Професор Меловски беше неуморно посветен на обучувањето на млади еколози во рамки на сите активности на друштвото.

Во 2020 година МЕД има можност да ја продолжи оваа програма со помош на средства доделени како грант од

МЕД се стреми да го продолжи залагањето на професорот Меловски за поддршка на младите еколози, а еден од начините тоа да го направи е да ја продолжи и програмата за грантови, која отсега ќе го носи и неговото име.

Македонското еколошко друштво ја прогласува “Програмата за поддршка на млади еколози д-р Љупчо Меловски“ за 2020 година за отворена. Повикот за аплицирање за грантови за млади еколози е достапен на следниот линк:

Повик за поднесување предлог проекти за доделување на грантови за млади еколози

Поддршката и доделувањето на грантови за млади еколози ги има следниве цели:

 • Поддршка и мотивирање на работата на млади еколози,
 • Подигнување на јавната свест,
 • Промовирање на екологијата како наука,
 • Ширење на еколошките знаења и унапредување на еколошкото образование,
 • Подобрување на заштитата на животната средина,
 • Проучување и заштита на биодиверзитетот и природата.

Финансиските средства за поддршка на проектите за 2020 година ќе ги обезбеди МЕД.

Вашите предлог концепти за проекти може да ги испратите пополнувајќи го Формуларот достапен онлајн.

 

КРАЕН РОК за поднесување на предлог проектите е 01.03.2020 година, до 12:00 часот.

 

Критериуми за аплицирање

Апликантот не треба да биде постар од 26 години. Предложениот буџет на еден проект не треба да надминува 90000,00 денари. Вкупниот буџет за финансирање на мали грантови во 2020 година е 600000,00 денари. Комисијата го задржува правото да не ги распредели сите средства.

Критериуми за избор на проектите (минимум и максимум бодови)

 1. Остварливост на проектот 1-3
 2. Проценка на финансискиот план 1-3
 3. Квалитет на предлог-проектот 1-3
 4. Досегашна активност во МЕД 1-3
 5. Обезбедено соодветно менторство 1-3
 6. Застапеност и соодветна позиционираност на членовите на проектинот тим 1-3
 7. Побарани средства 1-3

Резултатите од повикот ќе бидат објавени на веб-станицата на МЕД на 07. 03. 2020 година.

Потребни документи:

Пополнет онлајн формулар преку кој дополнително ќе биде побарано да прикачите:

 1. Биографија на раководителот на проектот,
 2. Биографија на менторот/постариот истражувач на проектот (доколку проектот предлага ментор),
 3. Биографии или описи на членовите на проектниот тим

Наведените документи треба да се прикачат во соодветните полиња при пополнување на онлајн формуларот. За секакви дополнителни прашања испратете меил на Драган Арсовски на arsovski@mes.org.mk

Дополнителни информации

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате