Европа против лов со олово

Европскиот парламент ја изгласа забраната за користење на муниција за лов со олово во близина на сите водни површини во Европската Унија. Членовите на Парламентот ја изгласа оваа забрана на 26 [...]

Балкански рис – новости од терен

Вистинска радост е кога жители од мавровските села ќе ни јават дека виделе рис, а уште повеќе кога ќе ни испратат слики од рис што го следиме подолго време со ГПС околувратник. – „Деновиве [...]

Осоговските Планини се прогласени за заштитен предел

Дел од Осоговските Планини се прогласени за заштитено подрачје во категоријата „заштитен предел“ со одлуката на Владата на Република Северна Македонија донесена на 17.11.2020 година. Осоговските [...]

Екосистемско истражување на шумски тресетишта во срцето на Шар Планина – Тренчева Марија

Кои видови растенија живеат и што им се случува откако ќе изумрат во планинските тресетишта? Како тие дишат или пак се хранат кога во влажните станишта вода има многу, а кислород малку? Дали [...]

Фламинга на Преспанско и Царски орли во Овчеполско

Со почетокот на есента завршија многубројни истражувања на птици кои се одвиваа во рамките на проектот за Јадранските прелетни патишта и „Прекугранична заштита на регионот Преспа преку заеднички [...]