Времетраење: 2018-2020

Финансиер: Фондација MАВА и Фондација за заштита на мршојадците 

Цел на проектот: Изработка на национална стратегија за справување со инциденти поврзани со труење на диви животни со вклучување на надлежните институции, проширување на капацитетите на институциите како и подигање на јавната свест.

Лице за контакт: Ненад Петровски petrovski@mes.org.mk

Проектни Активности

Иницијален состанок за изработка на акциски план за борба против труење на диви животни

Македонското еколошко друштво во соработка со Фондацијата за заштита на мршојадците (VCF) на 17 мај во Скопје организира меѓународна работилница за отпочнување на изработка на акциски план за [...]

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате