Котизација за посетител (75€)

4,618 ден.

Category:

Оваа котизација е наменета за сите посетители на  6-тиот Конгрес на еколози на Република Северна Македонија, со меѓународно учество кои сакаат да учествуваат во сесиите без да презентираат.

Преку уплатата на оваа котизација го обезбедувате вашето учество како посетител на 6-тиот Конгрес на еколози на Република Северна Македонија, со меѓународно учество.