Времетраење: 2013–2015 г.

Финансиер: ГЕФ, спроведуван преку Програмата на Обединетите нации за животна средина (УНЕП) канцеларија во Виена и Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со национални експерти и организации

Цел на проектот: да се помогне на Република Македонија да се спроведе процес на ревизија на Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план (донесена во 2004 година) заради усогласување со Глобалната стратегија за биодиверзитет и т.н. Цели од Аичи, како и да се изработи Петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност. МЕД обезбеди експертска поддршка во реализацијата на овој проект.

Лице за контакт: Робертина Брајаноска brajanoska@mes.org.mk

Новости од МЕД

Едукативна посета на Пешна

Бескрајно сме благодарни на професорката Билјана Гичевски која денеска ја предводеше едукативната посета на пештерата Пешна, која МЕД ја организираше за своите членови. Присутните научија многу [...]

Птичарење во парк по повод Светскиот ден на преселните птици

Македонското еколошко друштво оваа година го одбележа Светскиот ден на преселните птици со активност за членството. Драго ни е што на вака убав начин го одбележавме Светскиот ден на птиците [...]

До Китка во сеќавање на Љупчо Меловски

Најблиското семејство, соработниците, пријателите, студентите и почитувачите на Љупчо Меловски, во негова чест и сеќавање ја искачија планината Китка. Македонското еколошко друштво во соработка [...]

Мали грантови (2024)

Во текот на 2024 година се очекува да се реализирани седум истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Средни грантови (2024)

Во текот на 2024 и 2025 година треба да се реализираат пет истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките [...]

Иницијатива за северни шуми: Анализа на социо-економската состојба во областа Буковиќ

Како дел од Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“, беше спроведено теренско истражување за социо-економската состојба во областа Буковиќ. E.C.O со [...]

Мрежата за искуствено учење ги приближува природните науки и практичните наставни активности до учениците и наставниците

Македонското еколошко друштво, Ботаничката градина Скопје, Хидробиолошкиот завод Охрид, Едукативниот центар Негрево, Народна техника, Националниот парк Галичица и од неодамна, Биотехнолошката [...]

Благодарение на Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, Македонија има 11 нови млади научници

Единаесет млади научници како дел од Програмата за поддршка на млади еколози Д-р Љупчо Меловски, успешно спроведоа 11 научно истражувачки проекти. Станува збор за проекти кои се занимаваат со [...]

Натпревар за фотографии од водоземци и влекачи за календарот на Македонско еколошко друштво 2025

  Периодот за учество на овој натпревар е од 3 април 2024 година до 10 октомври 2024 година. Какви фотографии може да учествуваат За да бидат прифатени во натпреварот фотографиите мора да [...]

Да зборуваме повеќе за животната средина во време на растечка еколошка криза

Македонија е загрозена од различни загадувачи. Загадувањето на воздухот е едно од највисоките во Европа, големата количина на отпад не се рециклира, се влошува квалитетот на водите, има [...]

Start typing and press Enter to search