Времетраење: ноември 2018 година – април 2019 година

Финансиер: УНИДО (Unuted Nations Industrial Development Ogranization)

Коорисник на проектот: Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи (POPs) на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)

Цел на проектотЦелта на проектот е информирање на засегнатите страни и целокупната јавност за постапката поврзана со отстранување на линданот од малата депонија во кругот на фабриката ОХИС во Скопје. Со вклучување на експерти за односи со јавноста и подигнување на јавната свест, јавното здравство, заштитата на животната средина, како и други невладини организации со релевантна експертиза на оваа тема, МЕД во рамките на овој проект се обидува да ги сподели информациите до сите засегнати страни во врска со отстранување на линданот од ОХИС на најтранспарентен и најсоодветен начин.

Лице за контакт: Светлана Пејовиќ arsovska@mes.org.mk

Новости од проектот

Средни грантови (2022-2023)

Во текот на 2022 и 2023 година беа реализирани два истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките резимеа на [...]

Мали грантови (2023)

Во текот на 2023 година беа реализирани десет истражувања како дел од Програмата за поддршка на млади еколози „Д-р Љупчо Меловски“. Во продолжение ви ги претставуваме кратките резимеа на [...]

Подобра заштита за балканскиот рис

Самарканд Убави вести од Конференцијата на Бонската конвенција во Узбекистан: евроазискиот рис и неговиот загрозен подвид, балканскиот рис, се најдоа на списокот на преселни видови. „Ова се [...]

Завршен настан на „Зелена комуна Белица“

Територијата на Македонија е преполна со скриени „скапоцени камења“, ова беше заклучокот на завршниот настан на „Зелена комуна Белица“. Жителите на ова кичевско село во изминатата година, ја [...]

Што јадат мечките во Преспа?

За правилна заштита на големите ѕверови, како што се кафеавите мечки, треба детално да ја знаеме нивната екологија. Исхраната е од основно значење и таа треба добро да се утврди пред да се [...]

Како правилниот начин на пошумување влијае на биодиверзитетот?

Сите ние влијаеме на биодиверзитетот. Дел сме од целина во која едни без други не можеме. Влијанието на човекот, за жал, некогаш знае да биде и деструктивно по биодиверзитетот. Како земја [...]

Нов билтен на Програмата за зачувување на балканскиот рис (декември 2023)

Новите потфати во Програмата за зачувување на балканскиот рис се стратешки напредок во развивање на нови решенија и работење со нови целни групи со истата цел – да ја зачуваме популацијата на [...]

Ново видео и истражување: Скриените опасности за здравјето од неправилна употреба на пестициди

Пестицидите, првобитно дизајнирани да се отстраниме од штетници, со нивната неправилна употреба носат скриени опасности, фрлајќи сенка врз нашето секојдневие и општо здравје. Последиците од [...]

Официјален почеток на новиот LIFE проект „Европски портали за птици“

Во ноември (22-25), Чешкото друштво за орнитологија (CSO) организираше тренинг работилница за онлајн портали за птици и Меѓународни цензус плотови (ICP) во Брно во Институтот за биологија на [...]

Меѓународна работилница за сузбивање на еколошки кривични дела

Вклученоста од страна на правосудните органи во актуелните теми во заштитата на природата и животната средина е клучна за сузбивање на еколошки кривични дела, беше заклучено на меѓународната [...]

Start typing and press Enter to search