Лекција 7 – Создавање приказни

  Потребен материјал: Листови хартија (исечени на четири дела), боички   Цел: Да се запознаат децата со елементите на природата Да се запознаат со синџирите на исхрана Да соработуваат Вовед: [...]

Лекција 7 – Закани за опстанокот на рисот

Рисот нема природни непријатели – единствен непријател му е човекот. Главните причини за негово исчезнување се поврзани со нелегалниот лов (криволов), уништувањето на шумите кои се негов дом, [...]

Лекција 5 – Водни птици

Дали знаете какви водни површини има во ваша близина? Дали знаете кои птици можат да се видат таму? За одговори, задачи и дури и уметнички експерименти симнете ја новата лекција ТУКА Како и за [...]

Лекција 6 – Исцртување лисја

Цел: Децата да се запознаат со различните форми на лисја. Вовед: Лисјата може многу да се разликуваат помеѓу различните видови растенија. Нивниот облик е нивната најкарактеристична одлика, по [...]

Лекција 6 – Теренско проучување на рисот

Рисот е мошне таинствено и претпазливо животно. Со своите добро развиени сетила за мирис, вид и слух, тој оддалеку ќе го забележи секој што му се доближува. Токму затоа и е многу тешко да се види [...]

Лекција 4 – Зошто птиците прават гнезда?

Раскошните зелени листови на дрвјата и грмушките кријат неверојатни тајни за птиците – тие ги кријат нивните гнезда! Повеќе за гнездата можете да прочитате тука  Вовед за лекцијата (на [...]

Шар Планина на половина пат до национален парк

Македонско еколошко друштво и Пријателите на Шара ја поздравуваат одлуката на Владата донесена на 49-та Седница за прифатливост на иницијативата за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено [...]

ОСОГОВО НА ЧЕКОР ДО ЗАШТИТЕН ПРЕДЕЛ

Македонско еколошко друштво ја поздравува одлуката на Владата за прифатливост на иницијативата за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категорија V – „заштитен [...]

Лекција 5 – Рисовите во светот и кај нас

Иако кај нас е редок, рисот во светот го има со различни распространување, бројност, но и изглед. Па така, треба да имаме на ум дека оваа граблива мачка ја има во четири различни вида: канадски [...]

Лекција 5 – Сè е поврзано

Потребен материјал: коноп, конец или било каква долга лента, листови хартија Цел: Да се разберат тесните врски помеѓу растенијата и животните во еден екосистем Вовед: Во еден екосистем, секој жив [...]