Времетраење: 01.09.2022 – 30.11.2023

Финансиер: SIDA – Swedish International Development Agency

Kooрдинатор: UNICEF

Спроведувач: МЕД

Соработници: Едукативен центар Негрево, Хидробиолошки институт, Природно научен музеј, Народна техника на Град Скопје, Ботаничка градина и НП. Галичица

Цел на програмата: Оваа програма се фокусира на воспоставување мрежа за искуствено учење која има за цел да поврзе повеќе постоечки места и институции и заеднички да развие образовна програма за поддршка на формалниот образовен процес за учениците од основно и средно образование во нашата земја.

Лице за контакт: Светлана Пејовиќ, Ксенија Путилин, Елена Минова

Новости од проектот

Нова работилница на Мрежата за искуствено учење

Во текот на два дена (20-21.12.2022) во Маврово се сретна Мрежата за искуствено учење за да договори како понатаму ќе се одвива работата во рамките на тековниот проект. Мрежата имаше за цел да го [...]

Мрежата за искуствeно учење ги дефинираше моделот на работа и стратегијата

Во периодот од 31.10 до 02.11.2022 година во Маврово ја одржавме првата тридневна работилница со тимот кој ја претставува Мрежата за искуствено учење и спроведување на првата годишна програма за [...]

 

 

Start typing and press Enter to search