Одржана прва работилница за зелената инфраструктура

Правилното планирање на просторот и користењето на земјиштето е од суштинско значење за одржувањето и развојот на зелената инфраструктура и обезбедување на сите придобивки од неа. Со цел да се [...]

Натпревар за фотографии од инсекти или пајаци за календарот на Македонско еколошко друштво 2023

Натпревар за фотографии од инсект или пајак за календарот на Македонско еколошко друштво 2023 Периодот за учество на овој натпревар е од 22 ноември 2022 година до 2 декември 2022 година. [...]

Мрежата за искуствeно учење ги дефинираше моделот на работа и стратегијата

Во периодот од 31.10 до 02.11.2022 година во Маврово ја одржавме првата тридневна работилница со тимот кој ја претставува Мрежата за искуствено учење и спроведување на првата годишна програма за [...]

ПТИЦА НА (ИЗОЛИРАНА) ЖИЦА: Како до сигурни далекуводи за птици?

Птиците се изложени на голем опсег на закани кои се директно предизвикани од човековата активност, а една од тие закани е интеракцијата на птиците со несигурна далекуводна мрежа. Голем број [...]