Времетраење: Април 2014 – декември 2015 г.

Финансиер: Партнерскиот фонд за заштита на критични екосистеми (ЦЕПФ)

Партнери: Општините Струга и Вевчани, и државното јавно претпријатие „Македонски шуми”.

Цел на проектот: Подигнување на јавната свест, засилена едукација и овозможување на невладините организации да се вклучат во заштитата и зачувувањето на сливното подрачје на реката Дрим.

Дополнителни информации можат да се најдат на следнава веб-страница: http://act4drin.net. 

Видеоклип за проектот: http://vimeo.com/102319260.

Лице за контакт: Наталија Меловска angelova@mes.org.mk

Проектни активности

Ехо од Дрим

Трилогија на кратки филмови за природните убавини, значењето и заканите на дримското сливно подрачје. Прв дел – Шепотот на водата Втор дел – Одблесок на животот Трет дел – Влијание на [...]

Bythinella melovskii – нов вид на слатководен полжав за Р. Македонија

Во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”, при анализата на макроинвертебратните видовиво водните живеалишта, идентификуван е нов таксон од класата [...]

Презентација за статусот на водите на планината Јабланица

На ден 18.02.2015, во Хотелот Дрим, Струга во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица“ беше одржана јавна презентација за состојбата на водните [...]

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.