Македонското еколошко друштво го организираше 6 Конгрес на еколозите на Република Северна Македонија со меѓународно учество, во Охрид, во периодот 15-18 октомври 2022 година. На конгресот учествуваа повеќе од 160 учесници и повеќе од 100 гости од 12 држави од регионот и Европа.

Презентирани беа резултатите од научните истражувања од областите на биодиверзитетот, шумарство и земјоделие, промени во животната средина, управување на природните ресурси, популации, заедници и екосистеми, хидробиологија, управување со води и мониторинг, еколошка едукација.

Освен овие сесии, беа организирани и три симпозимуми во кои беа презентирани резултатите од научни истражувања посветени на конкретни региони – Брегалнички регион и Преспански регион, како и симпозиум на млади истражувачи и студенти биолози.

На конгресот беа обележани и 50 години постоење и активна работа на МЕД и промовирано видео изработено за оваа цел.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.