Активностите за мониторинг на балканскиот рис започнаа со поставување на првите замки за заловување на рис во националниот парк „Маврово“. Тимот за зачувување на балканскиот рис заедно со вработените во националниот парк „Маврово годинава имаа вистински предизвик да ги постават замките со оглед на временските услови и непристапниот терен. Сепак поставени се шест замки во кои се надеваме дека ќе намине рис и од кадешто ќе чекаме смс порака.

Зимската сесија за мониторинг на балканскиот рис во националниот парк „Маврово“ ќе трае до април а во истиот период ќе се врши и мониторинг на видови во ловиштето „Тајмиште“, Кичево коешто се граничи со националниот парк „Маврово“.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате