Цели 10 години поминаа од почетокот на првите иницијативи за заштита на балканскиот рис. По повод овој јубилеј, учесниците во проектот Програма за закрепнување на балканскиот рис, организираа научен симпозиум во националниот парк Дајти, Албанија од 21 до 22 октомври 2015 година. На него учествуваа претставници од владиниот и невладиниот сектор од сите четири земји кои го имплементираат проектот, Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора, како и стручните соработници од Германија, Швајцарија, Норвешка и Хрватска. Иако на повикот за овој собир се одѕваа претставници од заштитените подрачја, ловечките федерации, Бернска конвенција, IUCN и други организации, за жал повеќето поканети учесници од релевантните министерства не земаа учество.

Работниот дел од симпозиумот се состоеше од презентации од страна на четирите држави околу спроведувањето на активностите од проектот. Имајќи ги предвид овие резултати, во втората половина од симпозиумот се дискутираше за идните активности за заштита на балканскиот рис како и за начинот на кој сите засегнати страни можат да се поврзат во заеднички напори на заштита.

Продукт од овој симпозиум ќе биде научно – популарна статија во која ќе бидат обединети сите резултати и заклучоци од собирот.

За време на симпозиумот беше премиерно прикажан и документарниот филм посветен на десетгодишнината од Програмата за закрепнување на балканскиот рис. Овој филм е достапен на следниот линк.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.