Македонското еколошко друштво учествуваше на настанот (црковен собир) во Св. „Пантелејмон“,  с. Пантелеј – Кочани.

Во атарот на манастирот беше поставен панел за Осогово, каде заинтересираните посетителите имаа можност преку непосредни разговори со претставниците од МЕД да добијат повеќе информации за вредностите на Осогово и иницијативата за воспоставување на заштитено подрачје на Осогово.

Поделени беа и промотивни материјали изработени преку проектот. Настанот беше масовно посетен од локалното население и од  клучни локални авторитети меѓу кои и градоначалникот на општината. Црковниот одбор и брегалничката епархија ја препознаа активноста како клучна за презентирање на традиционалните и културните вредности на Осогово и ја поддржаа вклученоста на општината во насока на промоција на регионот под капата на заштитено подрачје.

Start typing and press Enter to search