МЕД и ЕВН Македонија поставија куќарки за гнездење за модроврани, пилот активност со цел да се зголемат можностите за гнездење на овој егзотичен вид.

Модровраните имаат ограничен ареал на распространување во Македонија – најчесто се среќаваат во централните, источните и североисточните делови од земјата. Специфични се бидејќи гнездат во дупки во дрвја, но лесно прифаќаат гнездечки структури кои се безбедни и поставени во нивното типишно живеалиште.

Овој вид гнезди покасно во гнездечката сезона и ги очекуваме да се појават во нивните живеалишта до крајот на април.

А ние нестрпливо ќе чекаме нивото доаѓање!

rollers and nestboxes

Start typing and press Enter to search